Elektronizace Zakázek

Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018

Všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato povinnost se vztahuje i na již běžící zadávací řízení.

K naplnění tohoto požadavku je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj. Seznam certifikovaných elektronických nástrojů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj na této adrese, kde je k dispozici přehled udělených certifikátů.

Objevuje se mylná interpretace, že k naplněně požadavků elektronizace, je potřeba používat pouze Národní elektronický nástroj (NEN). Vláda svým usnesením č. 408 ze dne 19. 6. 2018 uložila povinnost používat NEN pouze „členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím“ pro zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, nikoliv tedy všem skupinám zadavatelů, tak jak jsou definovány v ZZVZ.

Povinnost používat NEN tedy platí pouze pro vybrané zakázky u cca 400 organizací centrální státní správy. Netýká se naštěstí ostatních zadavatelů, měst, obcí, krajů atd. U těchto subjektů by povinnost navíc musela být stanovena novelou ZZVZ.

Všichni ostatní zadavatelé mohou NEN využívat dobrovolně. Při přechodu na tento nástroj je však třeba zvážit nejen náklady, které vzniknou v souvislosti se změnou elektronického nástroje, ale i uživatelské a technické možnosti tohoto nástroje, množství registrovaných a aktivních dodavatelů a podmínky a především záruky provozu.

Zjednodušeně se dá říci, že pro naplnění podmínek ZZVZ je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj, který je certifikován dle vyhlášky 260/2018 Sb. v rozsahu § 9 odst. 2, písm. b) a násl., což splňuje aktuálně skoro 10 elektronických nástrojů, mezi nimi např. E-ZAK nebo PVU.

____________________________________________________________________

Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018

Co je požadováno?
Od 18. října 2018 musí veškerá komunikace v zadávacím řízení probíhat elektronicky. Tuto povinnost stanovuje zákon a týká se i probíhajících zadávacích řízení.

Koho se to týká?
Povinnost se týká všech zadavatelů, kteří zadávají zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ústřední státní orgány tuto povinnost mají již od 18. dubna 2017.

Jak to vyřešit?
Pro elektronickou komunikaci je nejlépe použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj – jejich seznam spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj na této adrese. Pro větší zadavatele doporučujeme nástroj E-ZAK, drobní zadavatelé mohou zdarma využít vhodne-uverejneni.cz

Je potřeba použít Národní elektronický nástroj (NEN)?
Ne – Vláda svým usnesením č. 408 ze dne 19. 6. 2018 uložila povinnost používat NEN pouze „členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím“ pro zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč. Ostatní zadavatelé NEN používat nemusí a mohou si svobodně zvolit pro zadávání veřejných zakázek jakýkoliv jiný certifikovaný elektronický nástroj.

Kde najdu další informace?

Pro zadavatele i dodavatele nabízíme široký výběr školení nejen na téma veřejných zakázek a jejich elektronizace. Další informace je možné také získat na webu MMR – portal-vz.cz

Ing. David Horký, MBA
jednatel společnosti QCM, s.r.o.