Nabídky bez podpisu a e-aukce na Praze 5

Městská část Praha 5 je náš dlouholetý klient, který chce ze svého E-ZAKu dostat to nejlepší. A proto mu nedávno dopřála super rozšíření, díky němuž je práce v jejich nástroji rychlejší a kvalitnější. A čím ho vylepšili?

Pořídili si modul Podpora VZMR – selektivní vypnutí elektronického podpisu, který umožňuje u zakázek malého rozsahu stanovit, zda musejí dodavatelé při komunikaci se zadavateli používat elektronický podpis, nebo mohou odesílat datové zprávy a nabídky bez něj. Dodavatelé tak mají jednodušší práci při podání nabídky, Praha 5 jich nyní dostane více a má z čeho vybírat.

Dále svůj nástroj obohatili o modul Elektronické aukce, což je moderní způsob hodnocení nabídek na veřejné zakázky, který umožňuje dodavatelům přes internet optimalizovat nabízenou cenu a zvítězit tak nad konkurencí.

Zálohovací modul pak slouží pro správu dat o veřejných zakázkách uložených na jejich E-ZAKu, umožňuje např. znepřístupnit již archivované zakázky a tím ponížit velikost dat v nástroji.

Taková rozšíření nástroje nás těší! Přejeme mnoho zdaru při práci v něm.