Přinášíme E-ZAK nové generace 5.0

Představujeme zbrusu novou vývojovou řadu E-ZAK 5.0, která přináší jak novou certifikaci elektronického nástroje s přidanými procesními postupy, tak i novou certifikaci prostředí, ve kterém je provozován. V nové verzi jsou doplněny a přepracovány zejména tyto zadávací postupy – Koncesní řízení, Soutěž o návrh a Zjednodušený režim.

Jednou z nejdůležitějších novinek je schopnost komunikovat s Centrální databází dodavatelů, což je databáze, která vzniká sloučením dodavatelů z jednotlivých nástrojů. Přináší to hlavně volnost a flexibilitu pro dodavatele a více nabídek pro zadavatele.

Přepracovaná modulární koncepce umožní snadnější rozšiřování systému, takže budeme postupně inovovat vzhled a zjednodušovat ovládání.

E-ZAK 5.0 je rovněž připraven na spolupráci s novým systémem Centrálního zadávání, které se chystáme představit v ostrém provozu do konce října 2019.

Práce zadavatelů při zadávání či rušení většího množství částí zakázky je s „pětkou“ mnohem snadnější. U veřejných zakázek na části v rámci jednoho řízení je totiž zadavatelům k dispozici hromadný import částí nebo hromadné rušení částí, na které nebyly podány žádné nabídky.

Vyslyšeli jsme také požadavky zadavatelů a implementovali do nové verze hodnocení dodavatelů, ve kterém můžete známkami a popř. i popisem ocenit výkon dodavatele u konkrétní veřejné zakázky.

V „pětce“ došlo také k rozšíření funkcionality napojení systému E-ZAK na spisovou službu zejména v rámci propojení přes Národní standard (NSESSS). Mezi nové funkčnosti patří např. zvýšení velikosti pro odesílané soubory, předávání spisů do výhradní správy Spisové služby či nový způsob autentizace při ověřování.

V souladu s legislativou a zvyšujícími se požadavky na kybernetickou bezpečnost dojde pro dodavatele ke zpřísnění pravidel pro elektronickou komunikaci – pro odeslání elektronické nabídky, žádosti o účast, předběžné nabídky, žádosti o účast v DNS a dalších zpráv bude vyžadováno ověření identity organizace dodavatele.

Věříme, že vám nová generace oblíbeného elektronického nástroje ušetří čas a zpříjemní práci. V budoucnu jej dle zákona nejspíš bude potřeba i na procesování veřejných zakázek malého rozsahu. O plánu na povinnou elektronizaci VZMR jsme vás již informovali. Připomenout si to můžete v tomto článku.