Povinná elektronická komunikace

Všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) >>

Zde najdete novinky z oblasti elektronizace...

Monitoring zpráv o veřejných zakázkách z různých zdrojů

Pomáháme úřadům i dodavatelům s elektronizací a ...

Uveřejňování informací o veřejných zakázkách

Komplexní elektronizace veřejných zakázek

QCM vzdělávání

Naším posláním je školit zadavatele i dodavatele v oblasti elektronizace veřejných zakázek, práva a dotací, stavebních zakázek a ochrany osobních údajů.

ADMINISTRACE ZAKÁZEK

Náš právní tým provádí komplexní administraci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK...

Nabízíme komplexní administraci zadávacího řízení dle zákona včetně zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele. Celé zadávací řízení je vedeno pouze administrátorem v součinnosti se zadavatelem...

Elektronická aukce jako způsob hodnocení nabídek nabízí možnost, jak může zadavatel ušetřit finanční prostředky...

QCM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

AKTUALITY

TOP