NOVELA ZÁKONA
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Dlouho očekávaná novela zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek by měla vejít v platnost od data 1. 1. 2021.

Zde najdete novinky z oblasti elektronizace...

Monitoring zpráv o veřejných zakázkách z různých zdrojů

Pomáháme úřadům i dodavatelům s elektronizací a ...

Uveřejňování informací o veřejných zakázkách

Komplexní elektronizace veřejných zakázek

QCM vzdělávání

Naším posláním je školit zadavatele i dodavatele v oblasti elektronizace veřejných zakázek, práva a dotací, stavebních zakázek a ochrany osobních údajů.

ADMINISTRACE ZAKÁZEK

Náš právní tým provádí komplexní administraci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK...

Nabízíme komplexní administraci zadávacího řízení dle zákona včetně zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele. Celé zadávací řízení je vedeno pouze administrátorem v součinnosti se zadavatelem...

Elektronická aukce jako způsob hodnocení nabídek nabízí možnost, jak může zadavatel ušetřit finanční prostředky...

QCM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

AKTUALITY

TOP